Que.

किस चालुक्य शासन ने चेर, चोल व पा,ड य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रो बगाल की खाड़ी हिन्दू महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया ?

  • A. पुलकेशिन 1
  • B. पुलकेशिन 11
  • C. विक्रमादित्य1
  • D. विक्रमादित्य11

Right Answer is :
✓ C. विक्रमादित्य1
Views 👍 :437 Share : Share StudyVidya.com on Facebook Share StudyVidya.com on WhatsApp

✒ To discuss this topic Comment