Que.

छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सम्बन्धी दो विशाल कार्यक्रम चलाये गये, जिनके नाम थे:

  • A. समनिवत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
  • B. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
  • C. जवाहर रोजगार योजना
  • D. नेहरू रोजगार योजना

Right Answer is :
✓ A. समनिवत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
Views 👍 :280 Share : Share StudyVidya.com on Facebook Share StudyVidya.com on WhatsApp

✒ To discuss this topic Comment